Vi kallar vår söndagsskola för Barnkyrkan. Barnen är först med som en naturlig del i början av våra gudstjänster. Sedan går barnen till sina rum för lek, pyssel och andakt innan de återkommer till gudstjänstens avslutning.

Tid: Vissa söndagar kl 10:00 – se kalendern för vilka söndagar!

Plats: Korskyrkan Frövi

Kontakt:
Evelina Balke
070-4446589
evelina@balke.se