SAMUEL ÖSTERSJÖ
Pastor och föreståndare
Telefon: 070-4914678
E-post: samuel.ostersjo@korskyrkanfrovi.se

HELENA BALKE
Musik och församlingsadministration
Telefon: 072-4493335
E-post: helena.balke@korskyrkanfrovi.se

STEFAN KLINGBERG
Fängelsepastor på Kriminalvårdsanstalten Hinseberg
Telefon: 070-6030835
E-post: stefan.klingberg@equmeniakyrkan.se

Kyrkans besöksadress:
KORSKYRKAN FRÖVI
Lövstagatan 4
718 31 Frövi

Kyrkan är öppen tisdagar, onsdagar och torsdagar kl 10-12 med bemannad telefon 0581-300 62.

Hemsida: korskyrkanfrovi.se
E-post: info@korskyrkanfrovi.se
Instagram: korskyrkanfrovi
Facebook: Korskyrkan Frövi

JOHAN SCHÖNSTRÖM
Ordförande i Korskyrkans styrelse
Telefon: 070-6732386
E-post: johan.schonstrom@telia.com

ARNE JANSSON
Ordförande i Equmenia Frövi
Telefon: 072-4415056
E-post: jansson.arne@yahoo.se

FÖR GÅVOR OCH ANDRA INBETALNINGAR

KORSKYRKAN FRÖVI
Swish: 123 09 608 07
Bankgiro: 372-8805

EQUMENIA FRÖVI
Swish: 123 47 022 62
Bankkonto: 8191-9, 14090624-9 (Bergslagens sparbank)