Varje söndag firar vi gudstjänst i Korskyrkan. I gudstjänsten möts vi för gemenskap med Gud och varandra. Vi sjunger psalmer och sånger där vi riktar oss till Gud med glädje och tacksamhet. Vi får lyssna till någon bibeltext och en predikan som förmedlar vad det som står i Bibeln kan få betyda för oss i dag.

Vi brukar också ha en bönestund där vi ger tillfälle för den som vill att gå till någon av våra olika bönestationer där du kan tända ljus, skriva en bönelapp, lägga ifrån dig en sten som symboliserar en tung börda vid korset, skriva eller rita det du är tacksam för på ”tack & lov-väggen” eller få ta emot personlig förbön.

Första söndagen varje månad firar vi nattvard tillsammans och någon gång ibland har vi en ”gudstjänst special” med ett lite annorlunda upplägg än det vanliga. I alla våra gudstjänster brukar vi försöka ha något inslag för barnen och ofta har vi även vår barnkyrka som barnen får gå iväg till efter gudstjänstens inledning.

Efter gudstjänsten fortsätter vi vanligtvis gemenskapen med kyrkfika.

Till våra gudstjänster är alla välkomna!

Tid: Vanligtvis kl 10:00 på söndagar, men kolla i kalendern för ibland kan det vara 16:30 eller någon annan tid.

Plats: Korskyrkan Frövi

Kostnad: Ingen kostnad, men vi tar upp en kollekt där den som vill får ge en frivillig gåva till församlingens arbete.

Kontakt:
Helena Balke
072-4493335
helena.balke@korskyrkanfrovi.se

Samuel Östersjö
070-4914678
samuel.ostersjo@korskyrkanfrovi.se