Bild Thomas Löfstrand

I Scouterna lär vi oss om naturen, oss själva och om varandra. Vi upplever äventyr och gemenskap och lär oss nya saker genom att pröva dem. Vi har roligt och utvecklas som människor.

Eftersom vi ofta är utomhus är det viktigt med kläder efter väder. Tänk även på att vi ofta har en eld igång så man bör ha oömma kläder som får lukta rök.

Scoutdeltagarna är indelade i patruller. En patrull är en
grupp av scouter som känner eller lär känna varandra och gör upplevelser tillsammans under en tid.
I patrullen lär vi oss tillsammans och av varandra, där får alla bidra med sina färdigheter och sin kunskap.

Tid: Tisdagar kl 18:00 – 19:30.

Plats: Korskyrkans Sommarhem (om inte annat meddelats till patrullerna).

Kostnad: Medlemsavgiften är 200kr/år och kan betalas kontant eller via Swish.

Swish: 123 470 2262

Märk med Scoutens namn och personnummer.

Kontakt:
Pål Teige, Kårchef
070-250 36 99

Anmälan (via sms):
Oscar Lind
070-299 82 90

Blankett för ansökan om medlemskap.

Bild Thomas Löfstrand