I Korskyrkan har vi olika mindre grupper eller hemgrupper som de också kallas. Det finns en styrka i att som komplement till gudstjänstens större gemenskap också få ha ett mindre sammanhang där större utrymme ges till livsnära samtal, personlig omsorg och delad glädje och sorg. I hemgruppen finns även möjligheten att läsa Bibeln tillsammans och be för varandra.

Hemgrupperna kan se lite olika ut och ha olika inriktningar eftersom de formas efter personerna som är med i gruppen. Hör gärna av dig om du är intresserad av att vara med i en hemgrupp! Du måste inte ha en särskild tro eller vara medlem i församlingen.

Kontakt:
Helena Balke
072-4493335
helena.balke@korskyrkanfrovi.se

Samuel Östersjö
070-4914678
samuel.ostersjo@korskyrkanfrovi.se